This site has limited support for your browser. We recommend switching to Edge, Chrome, Safari, or Firefox.

Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος «www.agapisjewellery.com» δημιουργήθηκε από την (στο Κολωνάκι Αττικής, οδός Πινδάρου αρ. 38) εδρεύουσα εταιρεία με την επωνυμία «WHITE IN MΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» νόμιμα εκπροσωπούμενη, με εμπορική ονομασία «AGAPIS JEWELLERY» (στο εξής χάριν συντομίας αποκαλούμενη «AGAPIS JEWELLERY»), με ΑΦΜ 801261537, ΓΕΜΗ 15295001000, ΔΟΥ Δ’ Αθηνών, (πρώην ατομική επιχείρηση με την επωνυμία «Αγάπη Ν. Σμπώκου ατομική επιχείρηση Κατασκευής και Εμπορίας Κοσμημάτων και Έργων Τέχνης» με διακριτικό τίτλο «AS JEWELLERY AGAPI SMPOKOU»).

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@agapisjewellery.com & τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 210 3229192.

Οι παρακάτω όροι και προϋποθέσεις συνιστούν τις προϋποθέσεις με τις οποίες συναλλάσσεται η AGAPIS JEWELLERY σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (Ν. 2251/1994), το ηλεκτρονικό εμπόριο, την προστασία προσωπικών δεδομένων, τηρουμένων των αρχών της καλής πίστης και συναλλακτικών ηθών και θα εφαρμόζονται για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος, του δικτυακού τόπου της AGAPIS JEWELLERY, καθώς και κατά την είσοδο με ανακατεύθυνση από μέσα κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Facebook, Instagram, Messenger, TicTok,).

Πριν εισέλθετε ως επισκέπτης, ή/και ως μέλος στο ηλεκτρονικό κατάστημα στο δικτυακό μας τόπο, σας καλούμε να διαβάσετε με προσοχή τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, διότι η περαιτέρω χρήση και περιήγησή σας στις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματος συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή τους.

1. Γενικοί Όροι

Η AGAPIS JEWELLERY διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών σύμφωνα με τις ανάγκες της και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Αναλαμβάνει την υποχρέωση να σας ενημερώνει ως επισκέπτες ή/και πελάτες για τυχόν τροποποιήσεις, καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή μέσα από το δικτυακό τόπο του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Επίσης, το ηλεκτρονικό κατάστημα της AGAPIS JEWELLERY δικαιούται να σας αποκλείσει προσωρινά ή μόνιμα είτε είστε επισκέπτης είτε μέλος οποτεδήποτε και χωρίς να αναφέρει τους λόγους, δηλαδή να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει οριστικά ή προσωρινά την πρόσβαση ή/και τη συμμετοχή σας χωρίς κάποια αξίωση κατά της AGAPIS JEWELLERY. Είναι αυτονόητο ότι δεν επιτρέπεται να γίνετε μέλος ξανά της AGAPIS JEWELLERY με τα ίδια ή άλλα στοιχεία παρά μόνο μετά από τη ρητή συναίνεση της AGAPIS JEWELLERY. Τα παραπάνω ισχύουν κυρίως (αλλά όχι αποκλειστικώς) σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης από εσάς, τους οποίους στο σύνολό τους αναγνωρίζετε και συνομολογείτε ως ουσιώδεις, σε περίπτωση αιτήματος από οποιαδήποτε Αρχή, Δικαστήριο, σε περίπτωση καταγγελίας από τρίτο δικαιούχο δικαιωμάτων εναντίον AGAPIS JEWELLERY.

Επίσης, εάν δε συμφωνείτε με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο κεφάλαιο Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου.

2. Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα 

H AGAPIS JEWELLERY δραστηριοποιείται στον τομέα του σχεδιασμού, κατασκευής και εμπορίας κοσμημάτων [να Δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο δικτυακό της τόπο, τόσο όσον αφορά την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών, που κατά περίπτωση περιγράφουν κάθε προϊόν που διαθέτει, όσο και για την ακρίβεια των στοιχείων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω τυχόν διακοπών λειτουργίας του δικτυακού τόπου ή λόγω ανωτέρας βίας.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω δικτυακού τόπου «ως έχουν». Δεδομένου όμως ότι πρόκειται για χειροποίητες δημιουργίες, κάθε δημιουργία είναι μοναδική και ενδέχεται να εμφανίσει ελάχιστες διαφορές με τη φωτογραφία ή τα χαρακτηριστικά που παρέχονται μέσω του δικτυακού μας τόπου.

3. Λογαριασμός Μέλους

Αν επιλέξετε να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, τότε θα δημιουργήσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό. Μέσω του λογαριασμού αυτού μπορείτε να παραγγείλετε, να παρακολουθείτε το ιστορικό των παραγγελιών σας στην AGAPIS JEWELLERY, να έχετε ασφαλή πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες που έχετε δηλώσει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, όπως το ονοματεπώνυμό σας, τη διεύθυνσή σας και άλλες πληροφορίες, καθώς επίσης να έχετε και τη δυνατότητα τροποποίησης των προσωπικών σας αυτών πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν στις υποχρεώσεις σας, τις λεπτομέρειες της διαδικασίας που ακολουθείτε και την ασφάλεια σας παρακαλώ μελετήστε ιδιαιτέρως τις ενότητες ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Ή/ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΗ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ και ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ των παρόντων όρων χρήσης.

4. Περιορισμός ευθύνης

Η AGAPIS JEWELLERY εγγυάται την κατά το δυνατόν έγκαιρη ενημέρωση του καταναλωτή περί της μη διαθεσιμότητάς των προϊόντων. Ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα αυτών και ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης των καταναλωτών για τυχόν έλλειψη διαθεσιμότητας υπέχει. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αδικαιολόγητη καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων οφειλόμενες στη εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε ή την εταιρεία ταχυμεταφορών που εσείς τυχόν επιλέξετε ή οποιαδήποτε άλλο πρόβλημα στην επικοινωνία μεταξύ σας.

Επίσης δε φέρει ευθύνη σε οποιαδήποτε περίπτωση για την επικοινωνία σας με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που συνεργάζονται με την AGAPIS JEWELLERY (ενδεικτικά εταιρεία διαδικτυακού συστήματος πληρωμών) και για την οποιανδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ σας σχέση. Επίσης, δεν φέρει ευθύνη ή υποχρέωση αποζημίωσης για τυχόν ακύρωση ή καθυστέρηση παραγγελιών, βλάβη ή απώλεια περιουσίας/κερδών/προσόδων/δεδομένων, προερχόμενη από πράξη ή παράλειψη του επισκέπτη ή/και μέλος.

Επίσης δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη, απώλεια ή καταστροφή των μεταφερόμενων προϊόντων μας οφειλόμενη στις εταιρείες ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε ή την εταιρεία ταχυμεταφορών της επιλογής σας σε περίπτωση που επιλέξετε εσείς άλλη εταιρεία ταχυμεταφορών από τις παρακάτω συνεργαζόμενες μ’ εμάς.

Η AGAPIS JEWELLERY δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που τυχόν παρουσιασθούν στους επισκέπτες κατά την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή την πρόσβαση στον παρόντα δικτυακό τόπο μας. Δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα και υπηρεσίες που διατίθενται μέσω αυτού.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο που αναρτάται στο δικτυακό τόπο της AGAPIS JEWELLERY, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, κώδικα HTML, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της «White in ΙΚΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ» και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις των διεθνών συμβάσεων, της ευρωπαϊκής και ελληνικής νομοθεσίας. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική/ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, μεταφόρτωση (εκτός από περιπτώσεις ρητής έγκρισης), μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου των δικτυακών τόπων. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της AGAPIS JEWELLERY.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την AGAPIS JEWELLERY καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της AGAPIS JEWELLERY ς και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθεμίτου ανταγωνισμού. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνιση και έκθεσή τους στο δικτυακό τόπο www.as-jewellery.gr δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

6. Υποχρεώσεις Επισκέπτη ή/και Μέλους

Όταν εισέλθετε στο δικτυακό μας τόπο «www.as-jewellery.gr» και χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποδέχεστε, συναινείτε και συνομολογείτε ότι θα κάνετε ορθή χρήση αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Επιτρέπεται να προβείτε σε αγορά προϊόντων μας μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος μόνο εφόσον έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα. Φυσικά πρόσωπα ηλικίας κάτω των 18 ετών (ανήλικοι) δύνανται να αγοράσουν προϊόντα μας μόνο με τη συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών (π.χ. γονείς). 

Περαιτέρω συναινείτε στην ορθή χρήση του ως άνω δικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οφείλετε να μην χρησιμοποιείτε το ηλεκτρονικό κατάστημα της AGAPIS JEWELLERY για:

· ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας,

· παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

· συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους επισκέπτες/πελάτες,

· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην AGAPIS JEWELLERY ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου,

· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή ενδεικτικά των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της προστασίας των ανηλίκων,

· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι επισκέπτες/πελάτες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις ισχύουσες συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας),

· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου, το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων κάθε είδους,

· αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού, το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Η AGAPIS JEWELLERY διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τέτοιο περιεχόμενο όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται παραπάνω και να ακυρώσει/διαγράψει/εμποδίσει οριστικά ή προσωρινά την πρόσβαση σας ή/και τη συμμετοχή σας χωρίς κάποια αξίωση κατά της AGAPIS JEWELLERY.

7. Ασφάλεια

Η AGAPIS JEWELLERY αναγνωρίζει τη σημασία της ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους για να διασφαλίσει τη μέγιστη ασφάλεια. Τα προσωπικά σας δεδομένα και συναλλαγές είναι ασφαλείς και απόρρητες.

Η ασφάλεια του ηλεκτρονικού μας καταστήματος επιτυγχάνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

· Αναγνώριση Μέλους: χρησιμοποιούμε σύστημα δυο παραγόντων για την αναγνώρισή σας: Κωδικός Εισόδου (e-mail ή username) και Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας (password), οι οποίοι κάθε φορά που τους καταχωρείτε σας παρέχουν πρόσβαση με απόλυτη ασφάλεια στις προσωπικές σας πληροφορίες. Εσείς μόνο έχετε αποκλειστική και ασφαλή πρόσβαση στις προσωπικές σας πληροφορίες μέσω των παραπάνω κωδικών και είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη διατήρηση της μυστικότητας και απόκρυψής τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής οφείλετε να προβείτε στην άμεση ειδοποίησή της AGAPIS JEWELLERY, άλλως δεν ευθυνόμαστε για την χρήση του μυστικού κωδικού από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Σας συνιστούμε, για λόγους ασφαλείας, να αποφεύγετε τη χρήση των ίδιων εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών (π.χ. ημερομηνία γέννησης).

· Εξασφάλιση του Απορρήτου της Μεταφοράς των Προσωπικών σας Δεδομένων: Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιούμε το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης.

· Ελεγχόμενη Πρόσβαση (firewall): Η πρόσβαση στο σύστημα της AGAPIS JEWELLERY ελέγχεται από firewall, το οποίο επιτρέπει τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών από εσάς ως πελάτες ή/και επισκέπτες απαγορεύοντας, παράλληλα, την πρόσβαση σε συστήματα και βάσεις δεδομένων με απόρρητα στοιχεία και πληροφορίες της AGAPIS JEWELLERY.

· Κρυπτογράφηση: Σε κάθε σημείο του δικτυακού τόπου όπου εισάγετε προσωπικά δεδομένα (ενδεικτικά password, διευθύνσεις, τηλέφωνα) υπάρχει κρυπτογράφηση SSL 128-bit. Η κρυπτογράφηση είναι τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρις ότου αυτή φτάσει στον αποδέκτη της, ο οποίος μόνο με τη χρήση κατάλληλου κλειδιού θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει. Κατά την παραγγελία και εφόσον έχετε συνδεθεί με τον Κωδικό Εισόδου και τον Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας σας, όλη η επικοινωνία μεταξύ του υπολογιστή σας και του συστήματος μας κρυπτογραφείται με τη χρήση κλειδιού SSL 128-bit, δηλαδή κάθε φορά που αποστέλλετε πληροφορίες προς το σύστημα, ο browser σας τις κρυπτογραφεί πρώτα με χρήση κλειδιού SSL 128-bit και στη συνέχεια της στέλνει στο σύστημα μας.

8. Αγορά Προϊόντων

Μπορείτε να προβείτε σε αγορά των προϊόντων μας είτε ως απλός επισκέπτης είτε ως μέλος της AGAPIS JEWELLERY με προσωπικό λογαριασμό.

Για να διευκολύνουμε την αναζήτησή σας έχουμε επιλέξει μία απλή διαδικασία όπως αναλύουμε παρακάτω:

1. Χρησιμοποιώντας την επιλογή «αναζήτηση» θα οδηγηθείτε εύκολα στο συγκεκριμένο προϊόν που επιθυμείτε.

2. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να προβείτε σε παραγγελία συμπληρώνετε την φόρμα παραγγελίας.

3. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας σας θα λάβετε αυτοματοποιημένο ηλ. μήνυμα (e-mail) με την επιβεβαίωση της παραγγελίας και τις λεπτομέρειες αυτής.

4. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας θα λάβετε δεύτερο και επιβεβαιωτικό ηλ. μήνυμα (e-mail) με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας ενδέχεται να λάβετε μια σειρά αυτοματοποιημένων ηλ. μηνυμάτων (e-mails), τα οποία θα αναφέρουν την πρόοδο της παραγγελίας και ειδικότερα τα ακόλουθα βήματα :

1. Νέα Παραγγελία: όταν η παραγγελία έχει πραγματοποιηθεί από εσάς (χρέωση κάρτας ή αντικαταβολή μόνο εντός Ελλάδας).

2. Αποστολή παραγγελίας: η παραγγελία σας έχει φύγει από την AGAPIS JEWELLERY και σας γνωστοποιούμε τον αριθμό παρακολούθησης της παραγγελίας σας (tracking number) της μεταφορικής εταιρείας (tracking number).

3. Ελλιπή στοιχεία παραγγελίας: κάποιο από τα στοιχεία που έχετε συμπληρώσει δεν είναι σαφές ή λείπουν κάποια στοιχεία για να ολοκληρωθεί η παραγγελία σας.

4. Ακύρωση παραγγελίας: η παραγγελία σας έχει ακυρωθεί για κάποιο λόγο.

Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποια εκκρεμότητα στην παραγγελία σας όπως περιγράφεται στο υπό στοιχεία 4 τότε θα αποσταλεί αντίστοιχο ηλ. Μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την εγγραφή ή την καταχώρηση της παραγγελίας σας στο δικτυακό μας τόπο ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στους αριθμούς τηλεφώνου.

Σας παρακαλούμε να διατηρείτε σε ασφαλές μέρος τα μεταξύ μας ανταλλαχθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα καθ’ όλη τη διάρκεια της συναλλαγής μας.

9. Τρόποι Πληρωμής – Παραστατικά Τιμολόγησης

Μπορείτε να εξοφλήσετε τις παραγγελίες προϊόντων στην AGAPIS JEWELLERY με όποιον από τους παρακάτω τρόπους πληρωμής εσείς επιθυμείτε:

  • Με αντικαταβολή αποκλειστικά για περιοχές εντός Ελλάδας και Κύπρου (μόνο μέσω ACS A.E.) για αγορές προϊόντων ύψους έως πεντακοσίων (500) ευρώ

· Μέσω χρέωσης πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας εντός ή εκτός Ελλάδας (Visa, Mastercard, Maestro, American Express, Diners & Masterpass) για αγορές προϊόντων οποιουδήποτε ποσού μέσω του ασφαλούς και προστατευμένου περιβάλλοντος της Τράπεζας ALPHA BANK. Στο τελικό στάδιο της αγοράς σας επιλέγετε την πιστωτική κάρτα ως τρόπο πληρωμής και μεταφέρεστε σε κρυπτογραφημένο περιβάλλον της τράπεζας ALPHA BANK όπου και προχωράτε σε εξόφληση της παραγγελίας σας. Τα στοιχεία συναλλαγής της πιστωτικής σας κάρτας μένουν μόνο στο περιβάλλον της Alpha e-Commerce και δεν μεταφέρονται, ούτε εμπλέκονται σε θέματα ασφαλείας με το δικτυακό μας τόπο. Το μήνυμα έγκρισης ή απόρριψης της συναλλαγής που λαμβάνεται στο περιβάλλον της Τράπεζας είναι και το ισχύον. Έπειτα πρέπει να περιμένετε να μεταφερθείτε στο δικό μας δικτυακό τόπο. Η χρέωση της κάρτας σας γίνεται την ημέρα αποστολής των προϊόντων προς εσάς. 

· Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό  για αγορές προϊόντων οποιουδήποτε ποσού.


Για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας, παρακαλούμε αναφέρετε και τον κωδικό της παραγγελίας σας κατά την μεταφορά του ποσού και ενημερώστε μας τηλεφωνικά για την καταβολή στον αριθμό τηλεφώνου 210 3229192 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 10.00-18:00, ή στείλτε μας αντίγραφο της κατάθεσης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agapisjewellery.com.

  • Με το διαδικτυακό σύστημα πληρωμών PayPal για αγορές προϊόντων οποιουδήποτε ποσού, οπότε μπορείτε να εξοφλήσετε είτε με την πιστωτική/χρεωστική σας κάρτα είτε μέσω του Paypal λογαριασμού σας [δημιουργεί λογαριασμό ή όχι ο πελάτης?].

Η AGAPIS JEWELLERY δεν συλλέγει, ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, και για αυτό το λόγο χρειάζεται να τα καταχωρείτε εκ νέου κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την πιστωτική σας κάρτα για συναλλαγές.

Ως νόμιμο παραστατικό της πώλησης εκδίδεται στον πελάτη απόδειξη λιανικής πώλησης που σας παραδίδεται με το προϊόν που αγοράσατε και στην περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή επιτηδευματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης. Υπάρχει δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου στο δεύτερο βήμα της καταχώρησης της παραγγελίας 

Το τιμολόγιο σας αποστέλλεται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας έχετε γνωστοποιήσει κατά την παραγγελία σας.

10. Τιμές πωλούμενων προϊόντων.

Η AGAPIS JEWELLERY καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στις αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Περιπτώσεις σφαλμάτων σε τιμές και σε δευτερεύοντα χαρακτηριστικά προϊόντων μας δεν μπορούν να αποκλεισθούν και δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε διακοπές λειτουργίας του εν λόγω δικτυακού τόπου ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την ενημέρωση/αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος. Σε τέτοια περίπτωση η AGAPIS JEWELLERY θα εξετάζει προσεκτικά το αίτημά σας και θα πράττει με γνώμονα την καλύτερη εξυπηρέτησή σας και σύμφωνα με τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

Διατηρούμε το δικαίωμα να αναπροσαρμόζουμε τις τιμές των προϊόντων μας. Δεσμευόμαστε ότι δεν θα αναπροσαρμόσουμε τις τιμές προϊόντων και δεν θα τροποποιήσουμε τους όρους της πραγματοποιηθείσας συναλλαγής για όσους έχετε ήδη ολοκληρώσει την παραγγελία σας.

11. Παράδοση Προϊόντων - Έξοδα Μεταφοράς

Η AGAPIS JEWELLERY αποστέλλει παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Ολες οι παραγγελίες είναι έτοιμες προς αποστολή εντός 2–5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης τους. Θα λαμβάνετε ηλεκτρονικό μήνυμα για την πρόοδο της παραγγελίας σας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ.

Διεκπεραίωση, αποστολή και παράδοση παραγγελιών δεν πραγματοποιούνται τα Σαββατοκύριακα, μία εβδομάδα κάθε Αύγουστο (οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινώνονται στο δικτυακό μας τόπο) και τις επίσημες αργίες. Ως επίσημες αργίες για την AGAPIS JEWELLERY ορίζονται οι: 28η Οκτωβρίου, 24η, 25η, 26η, 31η Δεκεμβρίου, 1η και 2η Ιανουαρίου, 6η Ιανουαρίου, 25η Μαρτίου, το Ορθόδοξο Πάσχα (Μεγάλη Παρασκευή έως και Δευτέρα του Πάσχα), 1η Μαΐου, 15η Αυγούστου κάθε έτους.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ: Πριν ολοκληρωθεί η παραγγελία σας, το κόστος μεταφοράς υπολογίζεται αυτόματα στο καλάθι αγορών ανάλογα με τον τόπο παράδοσης του προϊόντος και το ύψος της παραγγελίας με την ονομασία «ΥΠΟΛΟΓΙΣΕ ΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ» στον παρακάτω σύνδεσμο [ΕΔΩ]. Επιλέγοντας μία από τις παρακάτω στην παρούσα ενότητα εταιρείες ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε, επωφελείστε των μειωμένων εξόδων μεταφοράς που έχουμε επιτύχει για εσάς.

Μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού στο δικτυακό μας τόπο μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη της παραγγελίας σας έως την αποστολή της παραγγελίας (dispatch). Μετά την αποστολή της παραγγελίας από εμάς μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία μόνο μέσω του tracking number της συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών ή του αναγνωριστικού αποστολής άλλης εταιρείας ταχυμεταφορών που εσείς επιλέξετε.

ΕΛΛΑΔΑ & ΚΥΠΡΟΣ: Για παραδόσεις στην Ελλάδα και Κύπρο συνεργαζόμαστε με την εταιρεία ταχυμεταφορών “ACS ΑΕ” (τηλ.: 210 3407000).

Οι ημέρες και ώρες παράδοσης των παραγγελιών είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή από 10:00-17:00. Αν, ωστόσο, απουσιάζετε την ώρα της παράδοσης, ο διανομέας θα αφήσει σημείωμα με τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ώστε να κανονίσετε να περάσει ξανά σε ώρα και ημέρα που θα σας εξυπηρετεί καλύτερα.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να παραλάβετε την παραγγελία σας από το κατάστημα της ACS ΑΕ της περιοχής σας, μπορείτε να το αναγράφετε στα σχόλια της παραγγελίας σας και θα ενημερώσουμε αντίστοιχα τους διανομείς. Τα σημεία εξυπηρέτησης της ACS ΑΕ θα τα βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αλλάξετε τη διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας σας θα πρέπει να μας ενημερώσετε εντός 24 ωρών στο info@agapisjewellery.com αναφέροντάς μας τον κωδικό της παραγγελίας σας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωσή της. Μπορείτε ωστόσο να ακολουθήσετε τη διαδικασία που θα δείτε στην ενότητα ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ.

Σε περίπτωση αντικαταβολής, το επιπλέον κόστος ανέρχεται στο ποσό του ενάμιση (1.50) ευρώ.

Για αγορές προϊόντων άνω των σαράντα (40) ευρώ δεν επιβαρύνεστε με έξοδα μεταφοράς.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Για παραδόσεις σε χώρες της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου συνεργαζόμαστε με τα "Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε." (τηλ: 800 11 82000) και με την FedEx - TNT Express (τηλ.: +30 210 89 05 900) με ευρύτατο δίκτυο διανομής από και μεταξύ επιλεγμένων χωρών στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδική Υποήπειρο και την Αφρική («EMEA»).

Αν η παραγγελία αφορά στο εξωτερικό και δεν έχει παραδοθεί μέσα στα εκτιμώμενα χρονικά πλαίσια, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις παραπάνω αρμόδιες εταιρείες ταχυμεταφορών αναφέροντας τον αριθμό παρακολούθησης της παραγγελίας για να ενημερωθείτε από τους αρμόδιους υπαλλήλους του για τους λόγους καθυστέρησής παράδοσης.

Τυχόν έξοδα τελωνείου επιβαρύνουν τον παραλήπτη της παραγγελίας.

Το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας θα σας ενημερώσει πλήρως μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για το κόστος που θα επιβαρύνει τη δική σας παραγγελία.

Δεν πραγματοποιούνται παραδόσεις σε ταχυδρομικές θυρίδες.

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Οι χρόνοι παράδοσης που ισχύουν για τις παραγγελίες σας (πλην γεγονότων ανωτέρας βίας, βλ. ενότητα ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ) εκτιμώνται σύμφωνα με τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών όπως παρακάτω:

Ελλάδα & Κύπρος

Έως 5 εργάσιμες ημέρες

Δυσπρόσιτες περιοχές εντός Ελλάδος

Έως 7 εργάσιμες ημέρες

Ευρώπη

Έως 6 εργάσιμες ημέρες

Η.Π.Α., Αυστραλία, Καναδάς, λοιπές χώρες

Έως 15 εργάσιμες ημέρες

12. Καθυστέρηση παραγγελίας

Η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει για τις ακόλουθες αιτίες:

Α. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά: απεργίες, πανδημίες, σεισμοί, πυρκαγιά, ακραίες καιρικές συνθήκες) και γενικά σε γεγονότα πέραν της σφαίρας επιρροής της AGAPIS JEWELLERY, οπότε στην περίπτωση αυτή θα σας ενημερώσουμε και θα σας ζητήσουμε να δηλώσετε αν επιθυμείτε ακόμη την ολοκλήρωση της συγκεκριμένης παραγγελίας.

Β. Σε περίπτωση που είναι αδύνατη η τηλεφωνική ή/και η μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) επικοινωνία μαζί σας (εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα στην παραγγελία σας, είτε σε σχέση με το προϊόν είτε σε σχέση με την πληρωμή του) ή εάν οι πληροφορίες που έχετε καταχωρήσει είναι ελλιπείς ή όχι σωστά ενημερωμένες.

Η AGAPIS JEWELLERY δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που οφείλονται στις παραπάνω αιτίες και γενικά σε γεγονότα πέραν της σφαίρας επιρροής της, καθώς και για καθυστερήσεις οφειλόμενες στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών.

13. Ακύρωση Παραγγελίας

Ακύρωση της παραγγελίας σας μπορείτε να ζητήσετε:

  1. Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, μπορείτε να κάνετε πίσω «back» και να αφαιρέσετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι σας επιλέγοντας το εικονίδιο «αφαίρεση».
  2. Σε περίπτωση που έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία, καλείτε τον αριθμό τηλεφώνου: 2103229192 από Δευτέρα έως Παρασκευή μεταξύ 10.00-18:00 και ένας συνεργάτης μας θα αναλάβει την ακύρωση της παραγγελίας σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: έχετε τη δυνατότητα ακύρωσης της παραγγελίας σας μέχρι να λάβετε ενημερωτικό e mail για την αποστολή της παραγγελίας σας από την AGAPIS JEWELLERY.

14. Υπαναχώρηση / Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων

Έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε, ζητήσετε επιστροφή χρημάτων και επιστρέψετε το προϊόν που αγοράσατε εντός του χρονικού διαστήματος δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Σε περίπτωση που δεν είστε ικανοποιημένοι από το αγορασθέν προϊόν, μπορείτε να ζητήσετε την επιστροφή του ή ζητήσετε την αλλαγή του με άλλο προϊόν ή προϊόντα εντός 30 ημερών από την παραλαβή του.

Η διαδικασία της επιστροφής πραγματοποιείται εφόσον:

  • Το προϊόν είναι άθικτο και στην άριστη κατάσταση που το παραλάβατε. Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση στο προϊόν δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η διαδικασία επιστροφής (π.χ. αλλοίωση χρώματος ή φόρμας, να φαίνεται πως έχει φορεθεί – χρησιμοποιηθεί).

· Επιστραφεί η συσκευασία του προϊόντος, το νόμιμο παραστατικό αγοράς π.χ. απόδειξη λιανικής πώλησης, η κάρτα αλλαγής (σε περίπτωση δώρου), οδηγίες καλής χρήσης και οτιδήποτε άλλο συνοδεύει το προϊόν.

  • Οι επιστροφές που πραγματοποιούνται μέσω της ACS AE, τα έξοδα αποστολής βαρύνουν εμάς και μόνο για την πρώτη (1) υπαναχώρηση κάθε προϊόντος. Σε περίπτωση επόμενης υπαναχώρησης ή επιλογής άλλης εταιρείας ταχυμεταφορών, επιβαρύνεστε με το κόστος επιστροφής. Για αποστολές εκτός Ελλάδας, τα έξοδα επιστροφής/ αλλαγής του προϊόντος επιβαρύνουν εσάς.
  • Σε κάθε περίπτωση, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν την επιστροφή κάποιου προϊόντος στον αριθμό τηλεφώνου 2103229192 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 ή στείλτε μας e-mail στην ακόλουθη ηλ. Διεύθυνση: info@agapisjewellery.com και αναφέρετε τους λόγους επιστροφής και τον κωδικό της παραγγελίας σας.

Μέχρι τη στιγμή που το προϊόν θα φθάσει σε εμάς, βρίσκεται στη δική σας ευθύνη, οπότε είναι σημαντικό να φροντίσετε η συσκευασία της αποστολής να είναι ασφαλής, έτσι ώστε να αποφευχθεί τυχόν φθορά κατά τη μεταφορά και ως εκ τούτου αδυναμία επιστροφής του. Δε φέρουμε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς του προϊόντος κατά τη μεταφορά της επιστροφής του σ’ εμάς.

Μόλις παραλάβουμε το προϊόν επιστροφής, θα ξεκινήσει η διαδικασία επιστροφής της αξίας του. Το καταβληθέν ποσό θα σας επιστραφεί ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής σας, είτε με ακύρωση της χρέωσης της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας, είτε με κατάθεση του ποσού εντός 15-30 εργάσιμων ημερών στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξετε σε περίπτωση αντικαταβολής (ισχύει μόνο εντός Ελλάδας).

Για την αποφυγή δικής σας ταλαιπωρίας, παρακαλείστε να ελέγχετε προσεκτικά τη στιγμή της παράδοσης την κατάσταση του προϊόντος και της συσκευασίας του ώστε αν υπάρχει το οποιοδήποτε ελάττωμα ή φθορά να γίνει έγκαιρα αντιληπτό. Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν φθαρμένο ή κατεστραμμένο, καλείστε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας στον αριθμό τηλεφώνου 2103229192, Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00. Σε περίπτωση που η ευθύνη δεν βαρύνει την AGAPIS JEWELLERY, καλείστε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία courier εντός οκτώ (8) ημερών.

15. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών σας δεδομένων διέπεται από τους όρους της Πολιτικής Απορρήτου που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης και ενιαίο με αυτούς σύνολο, καθώς και τις σχετικές διατάξεις τόσο της ελληνικής όσο και ευρωπαϊκής και διεθνούς νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, την επεξεργασία που αυτά τυγχάνουν από την AGAPIS JEWELLERY, τους σκοπούς αυτής, τη νομική βάση της, τους αποδέκτες αυτών, τον χρόνο διατήρησης τους και άλλων συναφών πληροφοριών που αφορούν στην προστασία και στην ασφάλειά τους, παρακαλούμε όπως μεταβείτε στο σχετικό σύνδεσμο, προκειμένου να διαβάσετε και αποδεχτείτε τους σχετικούς αυτούς όρους.

16. Δωρεάν Ενημερωτικά Δελτία (newsletters)

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε πληροφορίες για προσφορές, νέα προϊόντα, νέα και δραστηριότητες μας, εγγραφείτε δωρεάν στο AGAPIS JEWELLERY enews.

Η εγγραφή σας δεν αποτελεί υποχρεωτική διαδικασία για τη διενέργεια αγοράς από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή για την παροχή άλλων υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης και της απλής περιήγησής σας στο δικτυακό μας τόπο και πραγματοποιείται με την καταχώρηση της διεύθυνσης ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (email) στο αντίστοιχο πεδίο στο δικτυακό μας τόπο, είτε με τη δημιουργία λογαριασμού στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ή με την παραγγελία σας σαν επισκέπτης.

Τα newsletters μας μπορεί να καταλήξουν στο φάκελo ανεπιθύμητων (spam) σας λόγω κάποιου φίλτρου στο πρόγραμμα των ηλεκτρονικών μηνυμάτων σας. Παρακαλούμε ελέγχετε αυτό ανά τακτά διαστήματα και εισάγετε την ηλεκτρονική μας διεύθυνση μας info@agapisjewellery.com στον ασφαλή κατάλογο των μηνυμάτων (safe list) σας.

Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία μας ή επιθυμείτε να διαγραφείτε συνολικά από το σύστημα αποστολής τους από την AGAPIS JEWELLERY μπορείτε να απεγγραφείτε αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: info@agapisjewellery.com ή να κάνετε διαγραφή από την υπηρεσία μέσω του αντίστοιχου συνδέσμου που εμφανίζεται στο κάτω μέρος των newsletters που λαμβάνετε. Η AGAPIS JEWELLERY χρησιμοποιεί τρίτο πάροχο για την αποστολή των newsletter.  Για την Πολιτική Απορρήτου, παρακαλώ μεταβείτε στο σχετικό σύνδεσμο.

17. Επίλυση Διαφορών - Εφαρμοστέο Δίκαιο - Αρμόδια Δικαστήρια

Κάθε διαφορά σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων των συμβάσεων που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ’ ύλην αρμόδιων δικαστηρίων των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς.

Εναλλακτικά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δημιουργήσει μία online πλατφόρμα για την επίλυση διαφορών που απορρέουν από συμβάσεις που συνάπτονται μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με μεγαλύτερη ευκολία. Εάν έχετε την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχετε οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε από το δικτυακό μας τόπο μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ), ακολουθώντας το σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.selfTest. Η αρμόδια υπηρεσία θα επικοινωνήσει με την AGAPIS JEWELLERY και θα βοηθήσει στην ανεύρεση λύσης και επίλυση της διαφοράς. Παρακαλούμε πατήστε εδώ για να μπείτε στην πλατφόρμα.

18. Επικοινωνία με την AGAPIS JEWELLERY.

Έχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικώς στον αριθμό τηλεφώνου 2103229192 από Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-18:00 ή μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: info@agapisjewellery.com.


Cart